top of page

BIERBROUWERIJ DE LEEUW

In 1871 werd in Aken een brouwerij opgericht met de naam “ Dortmunder Brauhaus “. Men had bij de oprichting hiervan grote hoop op de bloeiende export van bier naar overzeese werelddelen. Het bleek al snel dat de handel via Nederland diverse moeilijkheden met zich bracht. Hierdoor kwam men op het idee om net over de grens op een strategische plaats een nevenvestiging te openen. Men wilde hiermee de import/export naar en van Nederland vergemakkelijken. De Duitse bierbrouwer opende in 1886 in Valkenburg een vestiging van zijn Dittman & Sauerland Actiën Brauerei in de voormalige kruitfabriek aan de Plenkerstraat. Valkenburg werd gekozen als strategische locatie vanwege het spoorwegstation, waardoor het bier vanuit Aken over het spoor eenvoudig aan te voeren was evenals de export naar de havens van Rotterdam en Antwerpen. Bovendien beschikte de kruitfabriek over een waterrad dat, door de rivier de Geul aangedreven, ook energie kon leveren voor de brouwerij. Dit waterrad wordt de Kruitmolen genoemd.

In 1919 kreeg Frans Smeets, telg uit een Valkenburgs brouwersgeslacht, de leiding over de Limburgse brouwerij. April 1921 was de officiële oprichting van Bierbrouwerij De Leeuw. Onder zijn leiding werd De Leeuw, vanaf dat moment de officiële naam, een welvarende brouwerij. De brouwerij begon aan een ware opmars.

In 2000 koopt Brouwerij Haacht de aandelen van Bierbrouwerij De Leeuw B.V. De productie van Leeuw Bier verhuist in 2006 naar Brouwerij Haacht. Het verkoopkantoor van De Leeuw is nog steeds gevestigd in Valkenburg.

Sinds de overname groeit de verkoop gestaag, voornamelijk in zuid Nederland. In 2014 opende Bierbrouwerij De Leeuw B.V. haar eigen proeflokaal 'Leeuw aan de Brug' in Valkenburg. 

Leeuw Bier Logo_edited.png
bottom of page